1. SLC (Single-Level Cell): Môt ô nhớ chỉ ghi được 1 bit (1,0) nhất định, loại này đắt mà bền ,tốc độ ghi nhanh
  2. Multi-Level Cell (MLC) SSDs: Mỗi một ô nhớ có thể ghi nhiều hơn một bít , do vậy tốc độ chậm hơn loại SLC một chút, độ tin cậy về lưu chữ cũng ngang loại SLC, đề giảm giá thành các hãng đều dùng loại này
  3. Triple-Layer Cell (TLC) SSDs: mỗi một ô nhớ lưu được 3 bít, tốc độ chậm hơn loại lưu 2 bit
  4. Quad-Level Cell (QLC) SSDs: mỗi một ô  lưu được 4 bít , tốt độ lưu chữ chậm hơn  Triple-Layer Cell
  5. Penta-Level Cell (PLC) SSDs: mỗi một ô  lưu được 5 bít , tốt độ lưu chữ chậm hơn Quad-Level Cell

Vòng đời ổ cứng tính bằng tổng dung lượng ghi gọi là Terabytes Written (TBWs) cứ ghi là cộng thêm dung lượng

120GB  TBWs:30TB

240GB TBWs:60TB

Đối với Samsung:

TBW for 870 EVO: 150 TBW for 250 GB model, 300 TBW for 500 GB model, 600 TBW for 1 TB model, 1,200 TBW for 2 TB model and 2,400 TBW for 4 TB model.

Tóm lại bạn mở máy làm việc cả ngày thì 5 năm mới phải thay 1 SSD 250GB

Vậy kiểm tra cái này bằng cách nào:

Crystaldiskinfo hoặc Samsung thì có Samsung Magician software

 

Gọi ngay
chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon