Chuẩn bị đăng ký

Chứng minh thư: Lái xe, Phụ xe (nếu có)

Giấy xét nghiệm covid còn hiệu lực: Bao nhiêu người trên xe có bấy nhiêu giấy xét nghiệm)

Đăng kiểm xe:

Bằng lái xe

Tải và in đơn ra rồi ký đóng dấu (nếu công ty), cá thể: chỉ cần ký tải đơn tại đây

Lưu ý: Xe công ty (Cơ quan) bắt buộc gắn giám sát hành trình thì mới duyệt

Và thực hiện các bước sau:

Đăng ký

1. Vào trang Web: luongxanh.drvn.gov.vn

2.Đăngký

Nhập email, số điện thoại

Ấn: “Nhận mã xác thực” -> chờ 5 đến 10 phút vào email để lấy mã xác thực, và để nguyên trạng thái trang Web trên không đóng lại

3. Vào Email lấy mã xác thực

 

4. Quay lại trang luongxanh.drvn.gov.vn tiếp tục đăng ký

Bạn copy mã xác thực trong mail: 999988 và ô Mã xác thực ở trên. Rồi Ấn “Tiếp tục

5. Trang đăng ký khai

                   5.1 Mẫu đơn đăng ký:

          5.2: Giấy xét nghiệm

          5.3: Đăng ký xe

Chọn lộ trình:

Đi trong tỉnh thì chọn lộ trình: Nội tỉnh, đi ra tỉnh khác Lộ trình Quốc gia. Lưu ý chọn lộ trình đúng, nếu đi sai lộ trình bị phạt

Khai xong ấn “Gửi đề Nghị

và Sở giao thông xét duyệt trong 24h.

Lưu ý: Khai thông tin Số chứng mình thư, lái xe, Biển số xe, Đăng kiểm, Hạn đăng kiểm phải khai chính xác.

6. Gửi đề Nghị: kết thúc. Chờ sở giao thông xác nhận

 

 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ

 

 

Các bạn có thể khai thông tin tài xế trước

Gọi ngay
chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon