0912621629

PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của khách hàng trong các lĩnh vực như Thương mại, xây dựng, Sản xuất, các công ty có quản lý các mặt hàng theo hạn dùng, lô.

Tính giá thành đơn giản dễ dùng.

Công ty Cổ Phần iFinance xin trân trọng giới thiệu Phiên bản mới phần mềm kế toán iFinance V10.

Phiên bản Kế toán iFinance V10 có các tính năng mới:

+ Tách nhỏ cơ sở dữ liệu

+ Cho phép nhập kho nội bộ trả lại. Xuất kho dùng không hết, hoặc vật tư thừa (xuất cây thép 5m, chỉ dùng hết 3m, nhập lại 2m)

+ Tính giá vốn : Trung bính tháng, Bình quân gia quyền, Nhập trước Xuất trước nâng cấp tính nhanh hơn

+ Các hàng hóa nhập trả lại đều tự động áp giá vốn

+ Cho phép xuất kho nguyên vật liệu sản xuất theo định mức

+ Hàng bán trả lại cho phép nhận dữ liệu từ hóa đơn bán hàng mà không phải nhập lại

+ Hóa đơn bán hàng có thể nhận dữ liệu từ đơn đặt hàng hàng.

+ Phiếu nhập kho cho phép nhận dữ liệu từ đơn đặt hàng với nhà cung cấp.

+ Phiếu nhập mua dịch vụ có hạn thanh toán

+ Tài khoản 154 có thể theo dõi chi tiết theo khoản mục công trình ( Dành cho QĐ 48/BTC)

Phần mềm đã triển khai thành công cho các đối tác trong lĩnh vực: Thương mại, Xây dựng, Sản xuất (Sản xuất Nhựa, Thiết bị y tế, Thức ăn chăn nuôi, Bê tông, Thiết bị cơ khí, Thiết bị điện,…)

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM   

 

Kế toán tổng hợp.

Kế toán tổng hợp

Phiếu bù trừ công nợ

Số dư đầu kỳ tài khoản – Video hướng dẫn

Kế toán Tiền.

Phiếu thu

Phiếu chi

Báo có

Báo nợ

Cho phép hạch toán nhiều loại tiền, tự động hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá.

Video hướng dẫn Lập phiếu thu

Video hướng dẫn lập phiếu chi

Kế toán mua hàng

 • Phiếu nhập mua hàng
 • Phiếu nhập khẩu
 • Phiếu Nhập chi Phí mua hàng
 • Phiếu nhập hàng bán trả lại
 • Phiếu nhập mua dịch vụ
 • Xem công nợ ngay khi lập phiếu.
 • Xem tồn kho ngay khi lập phiếu.
 • Xem giá vốn, lãi của từng mặt hàng trong Hóa đơn bán hàng.
 • Có thể tách phiếu Hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho.
 • Tự động hạch toán được khuyến mại, hay khuyến mại, chiết khấu.
 • Cảnh báo tồn kho khi hàng gần hết.
 • Hạn chế mua hàng, bán hàng khi công nợ vượt quá quy định.

 Video hướng dẫn Phiếu nhập mua hàng 

Kế toán bán hàng.

Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho

Hóa đơn dịch vụ

Xuất trả nhà cung cấp

Có thể tách phiếu Hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho.

Tự động hạch toán được khuyến mại, hay khuyến mại, chiết khấu.

Cảnh báo tồn kho khi hàng gần hết.

Hạn chế mua hàng, bán hàng khi công nợ vượt quá quy định.

Video hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng

Kế toán Kho.

Quản lý chi tiết nhập xuất theo Vị trí, Lô, Hạn dùng, trên phiếu có thể xem tồn kho tức thời.

Phiếu nhập kho.

Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất điều chuyển kho.

Phiếu nhập trả lại kho

Phương pháp tính giá vốn: Trung bình tháng, Bình quân gia quyền, Nhập trước xuất trước

Có thể xem tồn kho theo công trình, theo khách hàng

Video hướng dẫn tính giá vốn

Kế toán Tài sản

Quản lý tài sản theo từng bộ phận, từng phòng.

Có thể thay đổi tk khấu hao theo từng tháng.

Khai báo chi tiết tài sản

Phần bổ tài sản theo Phương pháp đường thẳng.

Tính/trích khấu hao theo tháng, theo quý.

Kế toán công cụ, chi phí chờ phân bổ.

            Khai báo chi tiết công cụ

Phân bổ công cụ

Kế toán Tính Giá thành cho từng sản phẩm.

Tính giá thành giản đơn.

Tính giá thành xây dựng.

Tính giá thành phân bước.

Tính giá thành thoe định mức.

 Video tính giá thành 

Báo cáo theo TT200 hoặc theo QĐ 48.

     Sổ sách kế toán: Nhật ký chung, nhật ký chứng từ,…

Báo cáo tài chính

Báo cáo thuế.

Báo cáo hàng kho

Cáo cáo công nợ

Báo cáo giá thành

Báo cáo tài sản

Báo cáo công cụ

Báo cao thuyết minh tài chính

 Hệ thống

Khai báo tham số hệ thống

Tạo năm làm việc mới và khóa số liệu

Đánh lại số chứng từ (Theo tháng, theo năm)

Phân quyền theo theo đơn vị cơ sở,phân hệ, theo chứng từ, phân quyền theo báo cáo.

Kiểm tra định khoản có đúng không ?

Kiểm tra phiếu xuất kho khi hết hàng không ?

Sao lưu khôi phục số liệu khi cần thiết ?

    Cho phép nhận dữ liệu, gửi dữ liệu từ các chi nhánh lên tổng công ty.

Danh mục

     Danh mục Tài khoản – Video hướng dẫn

Danh mục nhóm đối tượng ( Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp,..)  Video hướng dẫn

Danh mục đối tượng

Danh mục Nhóm vật tư – Video hướng dẫn

Danh mục vật tư

Các danh mục khác

 Tải Tài liệu hướng dẫn đầy đủ

H000003
Phần mềm kế toán

Zalo chat
Số ĐT
Thông tin khách hàng
Email
Nội dung
Check in
Check out
Night

Audit

ChildrenCông ty Cổ Phần iFinance

Số 124 Phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội

VPGD: Số 68 Phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại: 024.66 744 678 - 0912 621 629. Email:Admin@iFinance.com.vn

Web:iFinance.com.vn