Phần mềm Quản lý và Thu phí

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ THU PHÍ

 • Dữ liệu quản lý tập trung bằng công nghệ đám mây
 • Thu tiền phí và nhắn tin Sms trực tiếp tại khách hàng
 • Phần mềm cài tại Ban quản lý và  Các phường có thể sử dụng trực tiếp
 • Tại Phường: nhân viên chủ động tương tác về dữ liệu khách hàng, dữ liệu về phí dịch vụ, thanh toán.
 • Phòng tài chính kế toán của Quận, Ban quản lý có thể xem báo cáo (Doanh thu, Hóa đơn phát hành) liệu trực tiếp online
 • Chức năng phần mềm của các Phường.

           Mỗi phường có nhân viên quản lý riêng. Nhân viên phường nào chỉ quản lý Thông tin khách hàng, Phí các tổ trong phường đó

 • Cập nhật thông tin khách hàng (Hộ dân) theo từng Tổ, phân chi tiết theo địa bàn: Đường (Phố), Phường, Quận, Huyện
 • Xác định loại dịch vụ phí, Giá mà khách hàng sử dụng theo tháng, quý, năm:
  • Hộ gia đình
  • Kinh doanh
  • Hành chính – dịch vụ công
 • Xác định số nhân khẩu
 • Lập bảng tính phí theo từng Phường, từng Tổ, theo Tháng,Quý,Năm
 • Tính phí theo từng Phường, Tổ
 • Thông báo lên quản lý dự án về Tổ nào đã lập xong bảng phí
 • In hóa đơn chuyển đổi theo Phường, Tổ
 • Thu tiền theo Phường, Tổ
 • Chức năng Ban Quản lý dự án
  • Bao gồm các chức năng của Phường
  • Kiểm tra dữ liệu về phí
  • Phát hành hóa đơn điện tử/Xóa bỏ hóa đơn điện tử
  • Phát hành tin nhắn
  • Xóa nợ thu tiền mặt
  • Đối chiếu với các ngân hàng về thanh toán qua ngân hàng
  • Tổng hợp doanh thu theo Tổ, Phường
  • Tổng hợp Công nợ theo Phường, Tổ
  • Phần quyền và cấp quyền cho các nhân viên tại phường
  • Điều chỉnh số liệu cho các phường khi đã phát hành hóa đơn

Quý khách có thể xem chi tiết tài liệu về phần mềm iCrm tại đây

Thông tin liên hệ

liên hệ với iFinance

Điện thoại: 024.677.44.678 - 0912.621.629 (Zalo, Viber)

Email: Kinhdoanh1@ifinance.com.vn

liên hệ skype anhhx.erp    

Subscribe to RSS - Phần mềm Quản lý và Thu phí