Phần mềm Quản lý Nhân sự

QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG

Quản lý Nhân sự

      1. Thông tin nhân viên 
             Sơ yếu lí lịch, thông tin gia đình
             Thông tin Đoàn, đảng   
             Trình độ học vấn và quá trình đào tạo
             Lý lịch công tác
             Quản lý quá trình thăng tiến
            Trạng thái sức khỏe.
            Thông tin sở thích
            Khen thưởng kỷ luật – Trong quá khứ và hiện tại tại công ty
            Thông tin hoạt động ngoại khóa.
            Quản lý Tài sản được công ty bàn giao   
            Quản lý công việc và trạng thái công việc
            Quản lý quá trình công tác trong quá khứ
            Quản lý thông tin hộ chiếu
            Phần mềm cho phép đính kèm tất cả hồ sơ gốc của nhân viên (Sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, đơn đề nghị, đơn nghỉ phép, quyết định, thông báo, bằng cấp,..)

        2. Quản lý Lương.

            Bảng chấm công – (Máy hoặc tay)
            Báo cáo đi muộn về sớm
            Báo cáo chấm công
            Khai báo những người không phải chấm công
            Khai báo hệ số lương/cách tính lương
            Khai báo Mức Lũy tiến thuế Thu nhập cá nhân
            Tính lương
            Bảng lương

       3. Thông tin Hợp đồng lao động

          Thông tin Bảo hiểm:Y tế, Xã hội
          Thông tin giảm trừ gia  cảnh
          Quản lý Làm thêm, làm bù
          Quản lý nghỉ, nghỉ không phép
          Thông tin thưởng, phạt
          Thông tin thuế TNCN
          Bảng lương
 

Quản lý thông tin tuyển dụng

    Yêu cầu tuyển dụng
    Hồ sơ tuyển dụng
    Tuyển dụng
    Duyệt hồ sơ tuyển dụng
 

Quản lý Đào tạo.

    Kế hoạch đào tạo
    Duyệt đào tạo
   Chi phí đào tạo/Đền bù chí phí đào tạo
   Theo dõi quá trình đào tạo
    Kết quả đào tạo

Quản lý công văn - Thông báo - Quyết định

Hệ thống

   Quản lý, phân quyền người sử dụng
   Quản lý sao lưu dữ liệu
   Quản lý khôi phục dữ liệu

Các danh mục.

  Danh mục Phòng Ban
  Danh mục phường xã
  Danh mục loại lương
  Danh mục hệ số lương
  Danh mục trình độ học vấn
  Danh mục trình độ chuyên môn
  Danh mục trình độ ngoại ngữ
  Danh mục thuế TNCN
  Danh mục Bảo hiểm y tế
  Danh mục bảo hiểm xã  hội
  Danh mục chức vụ.

 

 

GIAO DIỆN PHẦN MỀM

 

 

 Thông tin nhân viên

          

                     Phím chức năng trong phần cập nhật thông tin

       

 

Báo cáo nhân sự

                     Các phím chức năng trong phần báo cáo

 

Một số báo cáo

Danh sách nhân viên cần ký lại hợp đồng

Danh sách nhân viên cần khai bảo hiểm

Danh sách cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu

Bảng kê tài sản được giao

Bảng kê công việc được giao

Bảng kê bằng cấp

Bảng kê quá trình học tập

Bảng kê quá trình công tác

Yêu cầu cài đặt phần mềm:

    + Hệ điều hành Máy chủ: Windows 7 Sp1 trở lên, hoặc Windows Server 2008 RC2 trở lên

    + Cơ sở Dữ liệu: Sql server 2012 trở lên, hoặc Oracle phiên bản 11 trở lên

    + Máy trạm Windows XP Sp3 trở lên, khuyên cáo chạy Windows 7 trở lên

 

 Tải về: Tài liệu hướng dẫn 

        

Thông tin liên hệ

liên hệ với iFinance

Điện thoại: 024.677.44.678 - 0912.621.629 (Zalo, Viber)

Email: Kinhdoanh1@ifinance.com.vn

liên hệ skype anhhx.erp    

Subscribe to RSS - Phần mềm Quản lý Nhân sự