Phần mềm Quản lý bán hàng

Quản Lý Bán hàng

                Quản lý đơn đặt hàng

                Quản lý Hóa đơn bán hàng

                Quản lý Doanh thu theo Ca, Theo nhân viên

                Quản lý lãi lỗ theo từng mặt hàng

                Quản lý công nợ:

                 Quản lý công nợ theo đơn hàng theo hạn thanh toán

                 Quản lý Chi tiết công nợ

                 Quản lý tổng hợp công nợ

                 Quản lý Tồn kho

                Cảnh báo tồn kho tối thiểu

                Quản lý thuế của Hóa đơn bán hàng

                Bảng kê hóa đơn bán hàng theo ca,Theo nhân viên

Quản lý Mua hàng

                                Quản lý đơn đặt mua hàng.

                                Quản lý phiếu nhập mua hàng.

                                Quản lý Phiếu nhập khẩu.

                                Quản lý hàng bán trả lại.

                                Quản lý nhập xuất tồn.

                                Quản lý công nợ, Đối chiếu công nợ, Công nợ theo hóa đơn, theo hạn thanh toán

                                Quản lý Thuế đầu vào.

Quản lý Tiền

                Quản lý thu tiền

                Quản lý chi tiết

                Quản lý các loại quỹ :Tiền VNĐ, Tiền Ngoại tệ, Tiền ngân hàng

               Quản lý chi tiết chi tiền theo khoản mục

Quản lý kho

                Quản lý nhập kho

                Quản lý xuất kho

               Quản lý điều chuyển kho

              Quản lý tồn kho đầu kỳ

              Các phương pháp xác định giá vốn

             Báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn

            Báo cáo nhập xuất tồn chi tiết theo ngày.

Quản lý tổng hợp

                Quản lý Bù trừ công nợ

                Quản lý số dư đầu kỳ: Quỹ tiền mặt, Công nợ  

                Báo cáo lãi lỗ tổng hợp theo tháng, theo quý, theo năm

        

Hệ thống

                Sao lưu số liệu

                Khóa số liệu

                Phân quyền người sử dụng

Thông tin liên hệ

liên hệ với iFinance

Điện thoại: 024.677.44.678 - 0912.621.629 (Zalo, Viber)

Email: Kinhdoanh1@ifinance.com.vn

liên hệ skype anhhx.erp    

Subscribe to RSS - Phần mềm Quản lý bán hàng