Phần mềm Quản lý Tài sản

 • Hệ thống
  • Khai báo tham số hệ thống
  • Sao lưu
  • Quản lý người sử dụng
 • Quản lý tài sản
  • Quản lý thông tin tài sản
   • Mã số, Tên, Số khung, số máy, Nhóm tài sản, thời gian khấu hao (Theo TT 45/BTC), thời gian sử dụng, bộ phận sử dụng, thời gian bảo hành, Nhà cung cấp tài sản,…
  • Quản lý tài sản hỏng, thanh lý
  • Quản lý chuyển tài sản
  • Quản lý thời gian bảo hành, sửa chữa tài sản
  • Quản lý thời gian khấu hao, giá trị, số lượng tài sản
  • Khai báo chi tiết từng bộ phận  
 • Quản lý sửa chữa, nâng cấp thay thế Tài sản (chi tiết từng liên kiện)
  • Khai báo thông tin sửa chữa Tài sản
  • Danh sách báo giá sửa chữa tài sản
  • Duyệt sửa chữa tài sản
 • Quản lý mượn – Trả tài sản
 • Báo cáo
 • Danh mục

Thông tin liên hệ

liên hệ với iFinance

Điện thoại: 024.677.44.678 - 0912.621.629 (Zalo, Viber)

Email: Kinhdoanh1@ifinance.com.vn

liên hệ skype anhhx.erp    

Subscribe to RSS - Phần mềm Quản lý Tài sản