Phần mềm Quản lý Bệnh viện - Phòng khám

        Quản lý thông tin bệnh nhân

        Quản lý Hồ sơ khám bệnh theo từng khoa bao gồm: khám bệnh -> các xét nghiệm -> chuẩn đoán -> và đơn thuốc.

        Quản lý nhập thuốc:

                Nhập mua hàng  theo lô, hạn dùng và nguồn gốc suất xứ

        Quản lý bán thuốc

                Hóa đơn bán hàng có thể chi tiết  theo từng quầy bán hàng, theo ca

        Quản lý Tiền

               Phiếu thu

               Phiếu chi

               Báo nợ

               Báo có

        Hệ thống

        Danh mục

        Báo cáo:

              Báo cáo công nợ

              Báo cáo NXT

              Báo cáo Thu - Chi

              Báo cáo bán hàng

              Báo cáo khám chữa bệnh

Thông tin liên hệ

liên hệ với iFinance

Điện thoại: 024.677.44.678 - 0912.621.629 (Zalo, Viber)

Email: Kinhdoanh1@ifinance.com.vn

liên hệ skype anhhx.erp    

Subscribe to RSS - Phần mềm Quản lý Bệnh viện - Phòng khám